Budsjettet og Økonomiplan 2017-2020

Budsjettet og Økonomiplan 2017-2020 er lagt ut til offentleg ettersyn

Formannskapet si tilråding til budsjett for 2017 er frå 24.11.2016 lagt ut til offentleg ettersyn på følgjande stader:

Kommunen si heimeside -  www.modalen.kommune.no

Kundetorget
Biblioteket
Coop Marknad Mo
Coop Marknad Øvre Helland

Kommunestyret skal i møte den 15.12.2016 vedta budsjett og økonomiplan på bakgrunn av formannskapet si tilråding.

Kommentarar eller innspel til budsjettet kan sendast til Modalen kommune postboks 44, 5732 Modalen eller postmottak@modalen.kommune.no innan 08.12.16

 

Web levert av CustomPublish