Offentleg ettersyn

Budsjett og økonomiplan 2018 - 2021

Formannskapet si tilråding til budsjett og økonomiplan 2018-2021 er frå 30.11.17 lagt ut til offentleg ettersyn på følgjande stader:

 

 

Kundetorget

Biblioteket
Coop Marknad Mo
Coop Marknad Øvre Helland

Kommunestyret skal i møte den 14.12.2017 vedta budsjett og økonomiplan på bakgrunn av formannskapet si tilråding.

Kommentarar eller innspel til budsjettet kan sendast til Modalen kommune postboks 44, 5732 Modalen eller postmottak@modalen.kommune.no innan 08.12.17

Web levert av CustomPublish