Endring i opningstider for bassenget.

Bryggjeslottet

Bassenget vert frå 8.januar stengt torsdagar. Gjeld ikkje for årskortbrukarar.

Det vert ikkje ope basseng med vakt torsdagar lenger.

Web levert av CustomPublish