Bryggjeslottet

Bryggjeslottet

Bryggjeslottet

Bryggjeslottet er eit allaktivitetshus som inneheld bowling, bibliotek, idrettshall, symjehall og styrkerom.

Aktivitetshuset Bryggjeslottet ligg fint til nede ved båthavna på Mo og inneheld symjebasseng, sauna, bowlingbane, idrettshall, treningsrom og bibliotek.
Bryggjeslottet er også staden for ulike arrangement i Modalen, mellom anna kino, konsertar og konferansar, med amfiplass til 230 personar.

Anlegget vart opna i juni  2007 og er eit flott tilbod både for fastbuande og tilreisande. Bassenget og bowlingbana har faste opningstider og kan elles leigast på timebasis.

Måndag er bassenget oppvarma til 33 grader.
Bassenget er utleigd kvar mandag mellom kl 1900 og 2100, det er då ikkje høve for kortbrukarane til å nytta bassenget.

Bassenget kan leigast utanom opningstidene. Prisen er kr 1300,- pr .time

Bassenget har ein storleik på 12,5m X 8,5m

 

Dette fører til at bassenget er stengt for andre enn skulen i dette tidsrommet, borsett frå feriar og liknande

 

 

Opningstider basseng. Årskorteigarar: 
Måndag
Onsdag
Laurdag
Søndag

10-12 for dei som er over 55 år
10 -12
12.30 - 17   bowling  12.30 - 17
12.30 - 17   bowling  12.30 - 17

Måndag
Tysdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Laurdag/Søndag
07-09 og 15-19
07-09 og 15-22
07-09 og 15-22
07-09 og 15-22
07-09 og 15-22
07-22

 

 

 

 Opningstida vert endra i skuleferiane.

 

 

 

Web levert av CustomPublish