Brukarrettleiing/klageadgang

Brukarrettleiing

02. desember 2013 Les meir

Klageadgang

Etter forvaltningslova § 28 er det høve til å klage på alle enkeltvedtak. Klageinstans vil vere enten Fylkesmannen (klage etter særlov) eller kommunal klageinstans, jfr Modalen kommune sitt delegeringsreglement vedteke i KS-sak 036/12.

Klagen skal sendast til Modalen kommune, pb 44, 5729 Modalen.

Ved enkeltvedtak er det opplyst i vedtaksbrevet om korleis klageordninga er.

02. desember 2013 Les meir
Web levert av CustomPublish