Bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskutt hjortevilt

Etter at lov om jakt og fangst vart endra den 1. juni 2012 er det nå tillete å nytta seg av kunstig lys i ettersøk av påskutt hjortevilt.

Før ein kan nytta kunstig lys til ettersøk skal jegeren varsla kommunen, politi og valdansvarleg. Jegerene varslar kommunen ved å sende ein sms eller epost til 97 51 10 80 eller marius.knudsen@meland.kommune.no. Politiet varslast ved å henvende seg til vaktsentralane.  Når alle dei ovannemnde er varsla kan ein ta i bruk kunstig lys.

Meldngen skal inneholde namn, telefonnummer og kva for jaktområdet ettersøket foregår på.

Web levert av CustomPublish