Modalen brannvern

Arbeidsoppgåver:
- førebyggjande arbeid som feiing og tilsyn av bustad.
- brannsyn i risikoobjekt
- informasjon og brannøvingar til publikum


Modalen brannvern er bygd opp etter forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen som bygger på tal innbyggarar i kommunen og type risiko ein har i kommunen. Modalen brannvern har ikkje kasernert vakt, men er basert på utkallingsmannskap som er deltidstilsett.

 

Førebyggande

Modalen kommune  er med i Nordhordland og Gulen interkommunale brannførebyggjande avdeling ( NGIB) som driv tilsyn med større bygg og held brannførebyggjande motivasjons- og informasjonsarbeid i 8 kommunar
 

Feiing

Modalen kommune har felles feiar med Masfjorden, Gulen og Solund.

Tlf. 48 15 11 60

Det skal feiast anna kvart år og tilsyn kvart fjerde år.


 

Web levert av CustomPublish