Borgarleg vigsel i Modalen kommune

Frå 1. januar 2018 overtek kommunane ansvaret for borgarleg vigsel. Endringa inneber at innbyggjarar og andre kan vigslast i Modalen dersom dei ynskjer.

 

Tidlegare har dette funne stad ved domstolane, m.a. i Bergen tingrett.

Me vil komme attende med ytterlegare informasjon om tilbodet i Modalen, men du vil allereie no kunne ta kontakt med kommunen dersom dette er aktuelt for deg.

Web levert av CustomPublish