Bilete frå fotokonkurransen

Her kjem bileta frå fotokonkurransen "Det gode liv i Modalen".

Vinnar i klasse for born er Princess Williams.

Vinnarar i klasse for vaksne:

1. plass: "Påske" , fotograf Tone Lien.

2. plass: Fotograf Liv Ekse.

3. plass: "Det gode liv", fotograf Britt Farestveit.

Vinnarbileta.

Web levert av CustomPublish