Betalingssatsar for kommunale tenester 2015

Frå 1. januar 2015 er det vedteke nye betalingssatsar for kommunale tenester.

I år har me prøvd å samla betalingssatsane i eit dokument.  Her funn du blant anna prisar i  Bryggjeslottet, barnehageprisar, renovasjon, kulturskule, tekniske tenester med meir. Me vonar at dette vil gjere det enklare for deg som nyttar ulike kommunale tilbod å orientera deg om kva tilbodet kostar.

Web levert av CustomPublish