Barnevernsteneste

Modalen kommune har avtale med Vaksdal kommune om felles barnevernsteneste stasjonert på Dale i Vaksdal kommune.
Dette betyr at barnevernstenesta i Vaksdal kommune også ivaretek barnevernstenesta i Modalen kommune. All kontakt som gjeld barnevern skal difor rettast direkte til barnevernstenesta i Vaksdal på tlf. 56 59 46 80.

http://vaksdal.kommune.no/artikkel.aspx?AId=190&back=1&MId1=36&MId2=68


Web levert av CustomPublish