Bålreglane er endra

Frå 1. januar i år gjeld endra reglar for bålbrenning. Mellom 15. april og 15. september er det forbudt å gjera opp eld nær skog og i all anna utmark utan tillatelse frå kommunen.  

Web levert av CustomPublish