Avtalegiro

Modalen kommune tilbyr Avtalegiro og eFaktura til private. Avtalar kan inngåast i Nettbanken for begge, ved Avtalegiro kan ein også få banken sin til å ordna avtalen.

Det må inngåast ein Avtalegiro-avtale pr. oppdragsgjevar for dei som får krav frå ulike avdelingar. Modalen kommune har desse oppdragsgjevarane: Kommunale avgifter, Teknisk Etat – utleige, Diverse Teknisk Etat, Finans (kommunale lån og eigedomsskatt), Omsorg, Oppvekst og Andre.
Dersom du vil oppretta avtalegiro, men ikkje har faktura framfor deg, ta kontakt med Kommunekassen for å få KID-nr.
Web levert av CustomPublish