A-ordninga for arbeidsgjevarar - 2015

I januar 2015 skal alle arbeidsgivarar levere a-meldinga. Meldinga erstattar fem skjema som i dag vert levert Skatteetaten, NAV og Statistisk Sentralbyrå. Du bør forberede deg til ordninga allereie no.

Web levert av CustomPublish