19 søkjarar til stillinga som kultur og utviklingsjef

Då søknadsfristen gjekk ut hadde det meldt seg 19 søkjarar til stillinga som kultur og utviklingssjef i Modalen.

 

4 søkjarar hadde bede om unntak frå offeltleg søkjarliste. Etter ei konkret vurdering av grunngjevingane opp mot off.lova § 25 vart 1 av grunngjevingane for unntak akseptert, medan 3 ikkje vart akseptert.

Web levert av CustomPublish